ฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ

ฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ

ฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาเทคนิค 

ฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ ที่ห้องประชุมชั้น 2 ภายในที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการประชุมรายงานการปฏิบัติงานของประธานเทคนิคและฝ่ายเทคนิคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ

– ยกระดับคอร์ส A License เชิญวิทยากรจากยูฟ่ามาควบคุมเนื้อหา -หลังจากการประชุม เชน ขำวิลัย หัวหน้าฝ่ายเทคนิค ได้กล่าวว่า “การจัดอบรมหลักสูตร A ไลเซนส์ (AFC ‘A’ Coaching Certificate Course 1-2) โดยในปีนี้จะมีการพัฒนาขึ้นจากเดิม เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เตรียมพร้อมให้เอเอฟซีรับรองหลักสูตร
พร้อมเพิ่มเนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่สำหรับฟุตบอลไทยโดยเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นสูงของยูฟ่า มาดำเนินการอบรมในคอร์ส A ไลเซนส์ ในฐานะวิทยากรหลักด้วย”

ขอขอบคุณแหล่งข่าว www.thsport.com

ติดต่อสอบถามได้ที่ ufabetstuff.com