โค้ชหลักสูตรเบื้องต้น

โค้ชหลักสูตรเบื้องต้น

โค้ชหลักสูตรเบื้องต้น สมาคมฯ 

โค้ชหลักสูตรเบื้องต้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตรพื้นฐาน “FA Thailand Introductory Course 2021 ” จำนวน 2 หลักสูตร ในช่วงเดือนเมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องด้านฟุตบอล) โค้ชหลักสูตรเบื้องต้น

1. วันที่ 5 – 10 เมษายน 2564 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปิดรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)
2. วันที่ 12 – 17 เมษายน 2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (สนาม อบจ.) จังหวัดบุรีรัมย์ (ปิดรับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

ขอขอบคุณแหล่งข่าว www.thsport.com

รับชมข่าวสารง่ายทุกเกมส์กีฬาและได้ที่ ufabetstuff.com